Server je hostován v síti THSOFTwww.msrok.cz
www.msrok.cz